Pressemelding: Boet med støtte fra obligasjonseier(e) varsler erstatningssak

16. July:

Atlantic Offshore har blitt informert om at Boet har varslet erstatningskrav mot Aegopodium AS og Øgreid AS for forhold som skriver seg tilbake til 2016 og redningsaksjonen som resulterte i at Atlantic Offshore kunne fortsette å levere tjenester til sine kunder i Nordsjøen.

Varselet om erstatning påvirker ikke kunder, leverandører eller ansatte i dagens Atlantic Offshore, og selskapet fortsetter sin virksomhet som før.

– I varselet hevder Boet at eiendelene i gamle Atlantic Offshore ble solgt videre til nye Atlantic Offshore til en for lav pris, men de ser ut til å glemme at prisen ble satt som et gjennomsnitt av flere uavhengige verdivurderinger. Dessuten hadde Boet og enhver annen aktør anledning til å tre inn i avtalen på hovedsakelig samme vilkår som nye Atlantic Offshore, inntil 90 dager etter at resturuktureringsavtalen ble inngått, sier Roy Wareberg, adm. direktør i Atlantic Offshore.

Redningsaksjonen i 2016 førte til at 400 arbeidsplasser og leverandørene ble sikret og at de fleste av skipene i Atlantic Offshore uforstyrret kunne fortsette sine beredskapsoppdrag for kunder i Nordsjøen. NOK 70 mill i ansvarlig kapital ble tilført selskapene for å sikre videreføring av driften.

Det er Aegopodium og Øgreid AS som nå har mottatt varsel om erstatning, varselet vil bli avvist, men det er disse selskapene som vil håndtere erstatningssaken videre med samme grundighet og profesjonalitet som alltid.

– Vi er trygge på at det ikke ble gjort noe galt i forbindelse med restruktureringen. Vårt mål har hele tiden vært å sikre arbeidsplasser og videre drift, og det er vi svært glade for at vi har fått til, sier Wareberg.

 

Om Aegopodium:

Aegopodium-gruppen ble dannet i april 2016 som del av restruktureringen av Atlantic Offshore-gruppen. Aegopodium AS kjøpte da aksjene i en rekke datterselskaper fra Atlantic Offshore AS.

Konsernet eier og driver offshorefartøyer gjennom datterselskaper i Norge og Storbritannia, samt management og bemanningsselskaper i disse landene. Selskapet har sitt hovedkontor på Ågotnes, Sotra. Konsernet driver en flåte bestående av 12 offshorefartøyer innen beredskap/oljevern (ERRV) og plattform forsyningstjenester (PSV), herav ni ERRV-fartøyer og tre PSV-fartøyer.

 

Kontakt:

Roy Wareberg, Adm.Dir.

Mob: 918 95 626

Email: rw [a] atlantic-offshore.no